İmar Değişikliği İlanı Bakılar Mah. - | DUYURULAR | - T.C. Gazipaşa Belediyesi
İmar Değişikliği İlanı Bakılar Mah.

İLAN

 

Gazipaşa İlçesi Bakılar Mahallesi sınırları içerisinde 19L-I-B uygulama imar planı paftasında yer alan 312 ada 61 ve 62 nolu parsellerde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 05.12.2016 tarih ve 140 sayılı Gazipaşa Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunmuş; 10.02.2017 gün ve 181 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanmıştır Belediye Meclis Kararları ve planlar 28.03.2017 tarihinden 26.04.2017 tarihleri arasında 30(otuz) gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.

 

 

Adem KAYA

Belediye Başkan Yard.

 

 

Askıdaki Dökümanı Görmek İçin Tıklayınız.

Ekler