İmar Değişikliği İlanı Yeni Mah. - | DUYURULAR | - T.C. Gazipaşa Belediyesi
İmar Değişikliği İlanı Yeni Mah.

İLAN

 

Gazipaşa İlçesi Yeni Mahalle sınırları içerisinde P28B-22D-2C, P28B-22D -2D uygulama imar planı paftalarında yer alan 741 ada 4 ve 5 nolu parsellerde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 02.01.2017 tarih ve 02 sayılı Gazipaşa Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış; 06.03.2017 gün ve 230 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile değiştirilerek uygun bulunmuştur. Belediye Meclis Kararları ve planlar 28.03.2017 tarihinden 26.04.2017 tarihleri arasında 30(otuz) gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.

 

 

Adem KAYA

Belediye Başkan Yard.

 

Askıdaki Dökümanı Görmek İçin Tıklayınız.

Ekler