İmar Değişikliği İlanı İnal Mah. - | DUYURULAR | - T.C. Gazipaşa Belediyesi
İmar Değişikliği İlanı İnal Mah.

İLAN

 

Antalya ili Gazipaşa İlçesi İnal Mahallesin'de 6292 sayılı kanuna göre yapılan çalışmalar ile ilgili 200 ada 1 nolu Orman Parselinin pafta ve ozalit kopyaları 28.03.2017 ile 27.04.2017 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.28.04.2017

 

 

Adem KAYA

Belediye Başkan Yard.

 
Ekler