İmar Değişikliği İlanı Gökçesaray Mah. - | DUYURULAR | - T.C. Gazipaşa Belediyesi
İmar Değişikliği İlanı Gökçesaray Mah.

İLAN

 

Antalya ili Gazipaşa İlçesi Gökçesaray Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Mera/Yaylak/Kışlak/Umuma ait çayır ve otlak alanların 4342 sayılı mera kanunu hükümlerine göre yapılan tespit ve tahdir çalışması sonuçları 17/03/2017 ile 17/04/2047 tarihleri arasında 30(otuz) gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.17/04/2017

 

Adem KAYA

Belediye Başkan Yard.

 

 

Askıdaki Dökümanı Görmek İçin Lütfen Belediyemize Uğrayınız.