İmar Değişikliği İlanı Gazipaşa İlçesi sınırları içerisinde 1/1000 ... - | DUYURULAR | - T.C. Gazipaşa Belediyesi
İmar Değişikliği İlanı Gazipaşa İlçesi sınırları içerisinde 1/1000 ...

İLAN

 

Gazipaşa İlçesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli imar planı plan notlarına “Ticari ve Karma Ticari Alanlarda Dükkan Yükseklikleri Subasman Hariç 5.50 m.’ye Kadar Yapılabilir.” ibaresinin eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği; Gazipaşa Belediye Meclisinin 02.01.2017 tarih ve 15 sayılı Kararı ile uygun bulunmuş; Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 06.03.2017 tarih ve 231 sayılı kararı ile “Ticari ve Karma Ticari Alanlarda Zemin Katlarda Asma Kat Yapılabilir. Asma Kat Yapılması Halinde Yükseklik Subasman Hariç 5.50 m.’ye Kadar Yapılabilir. Asma Katlar Emsale Dahildir.” Şeklinde değiştirilerek onanmıştır. Belediye Meclis Kararları ve planlar 05.04.2017 -04.05.2017 tarihleri arasında 30(otuz) gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.

 

 

Adem KAYA

Belediye Başkan Yard.