İmar Değişikliği İlanı Beyobası - | DUYURULAR | - T.C. Gazipaşa Belediyesi
İmar Değişikliği İlanı Beyobası

İLAN

 

Gazipaşa İlçesi Beyobası Mahallesi sınırları içerisinde 21K-III-A uygulama imar planı paftasında yer alan 249 ada 8, 9 ve 10 nolu parsellerde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 01.02.2017 tarih ve 38 sayılı Gazipaşa Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunmuş; 06.03.2017 gün ve 232 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanmıştır. Belediye Meclis Kararları ve planlar 31.03.2017 tarihinden 29.04.2017 tarihleri arasında 30(otuz) gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.

 

 

Adem KAYA

Belediye Başkan Yard.