İmar Değişikliği İlanı Pazarcı Mahallesi - | DUYURULAR | - T.C. Gazipaşa Belediyesi
İmar Değişikliği İlanı Pazarcı Mahallesi

İLAN

 

Gazipaşa İlçesi Pazarcı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 73 hektar büyüklüğündeki alanda, 18. madde uygulamasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, 01.02.2017 tarih ve 37 sayılı Gazipaşa Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunmuş; 06.03.2017 gün ve 233 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır. Belediye Meclis Kararları ve planlar 02.05.2017-31.05.2017 tarihleri arasında 30(otuz) gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.

 

 

Av. Semra YALÇIN

Belediye Başkan Yard.