İmar Değişikliği İlanı Kahyalar Mahallesi - | DUYURULAR | - T.C. Gazipaşa Belediyesi
İmar Değişikliği İlanı Kahyalar Mahallesi

İLAN

 

Gazipaşa İlçesi Kahyalar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 864 hektar büyüklüğündeki alanda, 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planı, 01.08.2016 tarih ve 87 sayılı Gazipaşa Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunmuş; 07.11.2016 gün ve 1207 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır. Belediye Meclis Kararları ve planlar 15.05.2017-13.06.2017 tarihleri arasında 30(otuz) gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.

 

 

Av. Semra YALÇIN

Belediye Başkan Yard.