Pazarcı Mahallesi sınırları içerisinde 20K-2C,D, 20K-3A,B - | DUYURULAR | - T.C. Gazipaşa Belediyesi
Pazarcı Mahallesi sınırları içerisinde 20K-2C,D, 20K-3A,B

İLAN

 

Gazipaşa İlçesi Pazarcı Mahallesi sınırları içerisinde 20K-2C,D, 20K-3A,B uygulama imar planı paftalarına giren 6 ada 47 ve 73 nolu parsellerin bulunduğu alanda yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 01.02.2016 tarih ve 023 sayılı Gazipaşa Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunmuş; Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.05.2016 tarih ve 475 sayılı kararı ile değiştirilerek onanmıştır. Belediye Meclis Kararları ve planlar 23.05.2017 tarihinden 21.06.2017 tarihleri arasında 30(otuz) gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.

 

 

Av. Semra YALÇIN

Belediye Başkan Yard.