Beyobası Mahallesi sınırları içerisinde 20K-III-B Uygulama İmar Planı - | DUYURULAR | - T.C. Gazipaşa Belediyesi
Beyobası Mahallesi sınırları içerisinde 20K-III-B Uygulama İmar Planı

İLAN

 

        Gazipaşa İlçesi Beyobası Mahallesi sınırları içerisinde 20K-III-B uygulama imar planı paftasında yer alan 102 ada 14 nolu parselde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 01.03.2017 tarih ve 44 sayılı Gazipaşa Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış; 08.05.2017 gün ve 415 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunmuştur. Belediye Meclis Kararları ve planlar 14.06.2017 tarihinden 13.07.2017 tarihleri arasında 30(otuz) gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.      

 

 

Adem KAYA

Belediye Başkan Yard.