İstiklal Mahallesi sınırları içerisinde 20L-IV-A uygulama - | DUYURULAR | - T.C. Gazipaşa Belediyesi
İstiklal Mahallesi sınırları içerisinde 20L-IV-A uygulama

İLAN

 

        Gazipaşa İlçesi İstiklal Mahallesi sınırları içerisinde 20L-IV-A uygulama imar planı paftasında yer alan 1288 ada 5 nolu parselde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 01.11.2016 tarih ve 130 sayılı Gazipaşa Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış; 08.05.2017 gün ve 397 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunmuştur. Belediye Meclis Kararları ve planlar 14.06.2017 tarihinden 13.07.2017 tarihleri arasında 30(otuz) gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.           

 

 

Adem KAYA

Belediye Başkan Yard.