Gazipaşa-Kahyalar 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı - | DUYURULAR | - T.C. Gazipaşa Belediyesi
Gazipaşa-Kahyalar 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı

İLAN

 

        Gazipaşa İlçesi, Gazipaşa-Kahyalar 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı (ÇDP), “Turizm Yerleşme Alanları”na ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli ÇDP Plan Hükmü Değişikliği 644/648 sayılı KHK’nin 13/A maddesi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 07.06.2017 tarih ve 6424 sayılı Makam Olur’u ile onaylanmış olup; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 20.06.2017 tarihinde askıya çıkarılmıştır. 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince ilan olunur.          

 

 

Semra Yalçın BİLGİÇ

Belediye Başkan Yard.