Pazarcı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1/1000 ölçekli - | DUYURULAR | - T.C. Gazipaşa Belediyesi
Pazarcı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1/1000 ölçekli

İLAN

 

        Gazipaşa İlçesi Pazarcı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 834 ada 1 nolu parselde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 05.06.2017 tarih ve 90 sayılı Gazipaşa Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış; 13.06.2017 gün ve 571 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunmuştur. Belediye Meclis Kararları ve planlar 27.07.2017 tarihinden 25.08.2017 tarihleri arasında 30(otuz) gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır

 

 

Adem KAYA

Belediye Başkan Yard.