TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK - | DUYURULAR | - T.C. Gazipaşa Belediyesi
TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

ANTALYA İLİ GAZİPAŞA BELEDİYESİ

TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ KISIM

Genel Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazipaşa Belediyesinin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması ve diğer kamu kurum ve kuruluşları dernek ve vakıflar tarafından Gazipaşa Belediyesine kiralanan, tahsis edilen ya da irtifak hakkı tesis edilen taşınmazların kiraya verilmesi, ön izin verilmesi ile ecrimisil ve tahliye işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız