Koru Mahallesi sınırları içerisinde 19L-IV-A uygulama - | DUYURULAR | - T.C. Gazipaşa Belediyesi
Koru Mahallesi sınırları içerisinde 19L-IV-A uygulama

İLAN

 

        Gazipaşa İlçesi Koru Mahallesi sınırları içerisinde 19L-IV-A uygulama imar planı paftasında yer alan 252 ada 88 nolu parselde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 03.07.2017 tarih ve 92 sayılı Gazipaşa Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış; 09.10.2017 gün ve 915 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunmuştur. Belediye Meclis Kararları ve planlar 15.12.2017 tarihinden 13.01.2018 tarihleri arasında 30(otuz) gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.

          

 

 

Semra Yalçın BİLGİÇ

Belediye Başkan Yard.