Pazarcı Mahallesi 1334-8 ada - | DUYURULAR | - T.C. Gazipaşa Belediyesi
Pazarcı Mahallesi 1334-8 ada

    İLAN

 

        Gazipaşa İlçesi Pazarcı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1334 ada 8 nolu parselde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 05.09.2017 tarih ve 103 sayılı Gazipaşa Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış; 06.11.2017 gün ve 997 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunmuştur. Belediye Meclis Kararları ve planlar 22.12.2017 tarihinden 20.01.2018 tarihleri arasında 30(otuz) gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.

          

 

 

Adil ÇELİK

Belediye Başkanı