Kahyalar Mahallesi kıyı kesim - | DUYURULAR | - T.C. Gazipaşa Belediyesi
Kahyalar Mahallesi kıyı kesim

    İLAN

 

       

        Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 14.12.2017 tarih ve 21919 sayılı Makam Olur’u ile onaylanan Antalya ili, Gazipaşa İlçesi, Kahyalar Mahallesi kıyı kesimine ait onaylı 1/1000  ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli ITRF96 koordinat sistemli P28-b-21-b-1-d, P28-b-21-a-2-c, P28-b-21-a-2-b, P28-b-21-a-2-a ve P28-b-16-d-3-d numaralı halihazır paftalar üzerine kıyı kenar çizgisi aktarım, iptal ve tespit işlemleri yapılmış olup; söz konusu paftalar 12.01.2018-10.02.2018 tarihleri arasında  30 (otuz) gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.

 

         İlan olunur.

          

 

 

Semra Yalçın BİLGİÇ

Belediye Başkan Yard.