Antalya ili, Gazipaşa İlçesi, kıyı kesimine ait onaylı 1/1000 - | DUYURULAR | - T.C. Gazipaşa Belediyesi
Antalya ili, Gazipaşa İlçesi, kıyı kesimine ait onaylı 1/1000

    İLAN

 

       

                 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 03.05.2018 tarih ve 74422 sayılı Makam Olur’u ile onaylanan Antalya ili, Gazipaşa İlçesi, kıyı kesimine ait onaylı 1/1000 ölçekli ITRF96 koordinat sistemli P28-c-01-b-3-b, P28-b-21-c-4-a, P28-b-21-a-2-b, P28-b-21-c-4-c, P28-b-21-c-3-d, P28-c-01-b-2-d, P28-c-01-b-2-c,  P28-b-21-c-4-b, P28-c-02-a-4-a ve P28-c-02-a-4-d numaralı halihazır paftalar üzerine kıyı kenar çizgisi aktarım, iptal ve tespit işlemleri yapılmış olup; söz konusu paftalar 06.06.2018-05.07.2018 tarihleri arasında  30 (otuz) gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.                       

 

         İlan olunur.

          

 

 

Av. Semra YALÇIN

Belediye Başkan Yard.