Pazarcı mahallesi VI.Etap 3194/18. madde imar uygulama bölgesi; - | DUYURULAR | - T.C. Gazipaşa Belediyesi
Pazarcı mahallesi VI.Etap 3194/18. madde imar uygulama bölgesi;

İLAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

Pazarcı mahallesi VI.Etap 3194/18. madde imar uygulama bölgesi; 

21 ada  2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 45, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71,  

22 ada 48, 

27 ada 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 27, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136,137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 163, 164,  

59 ada  7, 8, 13, 23, 24, 25, 

60 ada   1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 58, 

61 ada 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 

62 ada 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

63 ada 1, 2, 3, 4, 

420 ada 1, 2, 3,4, 5, 6, 11, 14, 15,  

421 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

422 ada  1, 3, 8, 10, 11, 

477 ada 2, 3, 

478 ada 1, 2, 3, 4, 5, 

479 ada 1, 2, 3, 4, 

486 ada 1, 2, 3,

489 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 490 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

491 ada 1, 

493 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

603 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

616 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

626 ada 6, 7, 8, 

645 ada1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  

646 ada 1, 

651 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

724 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

725 ada    1, 

726 ada 1, 2, 3, 4, 5,  

727 ada 1, 

751 ada 1, 3, 4,  

756 ada  1, 2, 

757 ada 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9,  

758 ada 1, 2, 3, 4, 

759 ada 1, 2, 3, 4, 

760 ada 1, 2, 3, 

933 ada    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

934 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

935 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

936 ada   1, 

937 ada 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 

938 ada  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

939 ada 1, 2, 3, 4, 

940 ada 1, 2,  

941 ada 1, 2, 

978 ada 1, 

1134 ada 1, 2, 3,  

1148 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

1149 ada 1, 2, 3, 4, 

1150 ada 2, 

1151 ada 2, 3, 

1183 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

1689 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

9999(ihdas) ada 1,2, 3,4,5,6,7 ve 8 parselleri kapsayan alanda yapılan    3194 sayılı imar kanunun 18  ve 19 maddeleri ile 2981/3290 sayılı kanunun Ek.1 maddelerine göre hazırlanan imar uygulama dosyası, Antalya Büyükşehir Belediye Encümeninin  26.07.2018 tarih  ve 1099 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Gazipaşa Belediyesi tarafından 13.08.2018 ila 11.09.2018 tarihleri arasında  30(otuz) gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.

 

İlan olunur.

 
 Adem KAYA
Belediye Başkan Yrd.