İhale İlanları - T.C. Gazipaşa Belediyesi
İhale İlanları
İHALE İLANI Şehir İçi Aktarma İstasyonunda Bulunan Yazıhane
İHALE İLANI Şehir İçi Aktarma İstasyonunda Bulunan Yazıhane
GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR 1- Gazipaşa Şehir İçi Aktarma İstasyonunda bulunan 13,50 m2’lik 5 Nolu Yazıhane, yıllık KDV hariç 9.180,00 TL kira bedelinden 3 yıllığına 2886 sayılı DİK’nun 45. maddesine göre Açık Teklif ..