GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

 

1- Gazipaşa Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı DİK’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecektir:

2- İhaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Gazipaşa Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.

3- İhaleye çıkartılan yerlerin tahmini bedeli ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

4- İsteklilerin her bir ihale için ayrı ayrı olmak üzere aşağıda belirtilen belgelerin asılları veya noter tasdikli yada ihale öncesi İdare tarafından onaylanmış suretleri ile birlikte ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı salonda hazır bulunması veya 2886 sayılı DİK’nun 37. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü mektupla Gazipaşa Belediyesine göndermeleri şarttır.

4.1.- Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

4.2. İhale Dosya bedelinin ödendiğini gösterir makbuz veya belge,

4.3.Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,

4.4. Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin (şirket müdürünün) Kanuni İkametgâh Belgesi,

4.5. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

4.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.7. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge, imza beyannamesi veya imza sirküleri. (Ayrıntılı bilgi İhale şartnamesinde belirtilmiştir.)

4.8. Ortak girişim olarak ihaleye katılınması halinde ortaklarca imzalı ve noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

4.9. Sabıka kaydı (Ayrıntılı bilgi İhale şartnamesinde belirtilmiştir.)

4.10. Gazipaşa Belediyesinde vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge. (Ayrıntılı bilgi İhale şartnamesinde belirtilmiştir.)

5- İhale şartnamesi ve eki belgeler her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünden veya www.gazipasa.bel.tr internet adresinden temin edilebilir. İhale dosya bedeli aşağıda belirtilmiştir. İhaleye katılabilmek için ihale dosyası (her bir ihale için ayrı) satın almak zorunludur. 13.04.2023

SIRA NO

İHALEYE ÇIKARILAN GAYRİMENKUL

 

KİRA SÜRESİ

1 YILLIK TAHMİNİ KİRA  BEDELİ

(KDV HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE DOSYA BEDELİ

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

GAZİPAŞA ŞEHİR İÇİ AKTARMA İSTASYONUNDA BULUNAN 13,50 m2 ‘lik 2C NOLU YAZIHANE

 

3 YIL

27.000,00-TL

2.430,00-TL

1.000,00-TL

03.05.2023

14:00

2

GAZİPAŞA ŞEHİR İÇİ AKTARMA İSTASYONUNDA BULUNAN 13,50 m2 ‘lik 2F NOLU YAZIHANE

 

3 YIL

27.000,00-TL

2.430,00-TL

1.000,00-TL

03.05.2023

14:10

3

BAKILAR MAHALLESİ SARISU PARKI İÇERİSİNDE YER ALAN 6 m2 KAPALI, 64 m2 AÇIK ALANI OLAN 1 NOLU BÜFE

 

3 YIL

50.000,00-TL

4.500,00-TL

1.000,00-TL

03.05.2023

14:20

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

Hüseyin BIÇAK

Destek Hizmetleri Müd. V.

DÖKÜMANLARI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Etkinlik - Kutlama - Duyuru

 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş