İhale İlanları


GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

1- Gazipaşa Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı DİK’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir:

2- İhaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Gazipaşa Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.

3- İhaleye çıkartılan yerlerin tahmini bedeli ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

4- İsteklilerin aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı salonda hazır bulunması şarttır. İstenilen Belgeler hakkında ayrıntılı bilgiler ihale şartnamesinde belirtilmiştir.

4.1. Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

4.2. İhale Dosya bedelinin ödendiğini gösterir makbuz veya belge,

4.3. Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,

4.4. Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin (şirket müdürünün) Kanuni İkametgâh Belgesi,

4.5. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

4.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.7. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

4.8. Ortak girişim olarak ihaleye katılınması halinde ortaklarca imzalı ve noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

4.9. Sabıka kaydı belgesi.

4.10.  Gazipaşa Belediyesinde vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.

5- İhale şartnamesi ve eki belgeler her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünden veya www.gazipasa.bel.tr internet adresinden temin edilebilir. İhale dosya bedeli aşağıda belirtilmiştir. İhaleye katılabilmek için ihale dosyası (her bir ihale için ayrı) satın almak zorunludur. 21.05.2021

                                                                                                                                                                                                                                      

SIRA NO

İHALEYE ÇIKARILAN GAYRİMENKUL

KİRA SÜRESİ

1 YILLIK TAHMİNİ KİRA  BEDELİ (KDV HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE DOSYA BEDELİ

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Koru Mahallesi Sahilinde Y:436590.203 X:4012545.675 Y:436593.876 X:4012538.566 Y:436597.289 X:4012540.252 Y:436593.668 X:4012547.464 Koordinatlarında Bulunan 6 M2'lik Büfe

10 YIL

35.000,00 ₺

10.500,00 ₺

1.000,00 ₺

09.06.2021

14:20

2

Koru Mahallesi Sahilinde Y:436514.089  X: 4012702.641 Y:436517.418  X:4012704.455 Y:436513.754  X:4012711.622 Y:436510.333  X: 4012709.985 Koordinatlarında Bulunan 6 M2'lik Büfe

10 YIL

35.000,00 ₺

10.500,00 ₺

1.000,00 ₺

09.06.2021

14:40

3

Koru Mahallesi Sahilinde Y: 436460.129  X:4012819.729 Y:436463.469  X:4012821.716 Y:436459.080  X:4012828.561 Y:436455.810  X:4012826.581 Koordinatlarında Bulunan 6 M2'lik Büfe

10 YIL

35.000,00 ₺

10.500,00 ₺

1.000,00 ₺

09.06.2021

15:00

DÖKÜMAN İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ                                                                                                                                                                                                                                           

Hüseyin BIÇAK
Destek Hizmetleri Müd. V.

Etkinlik - Kutlama - Duyuru

 

 

 
 

 

Paylaş