6360 sayılı yasanın 30 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe girmesiyle su ve kanalizasyon hizmetleri ASAT Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır. Bu kapsamda Gazipaşa içme suyunu karşılayan Sugözü suyu ve bulunduğu havza, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmiştir. Fakat Sugözü içme suyu kaynağının bu yasa ile ASAT Genel Müdürlüğüne devredilmesi gereken tüm hak ve hisselerinin devir kararına rağmen usulsüz bir şekilde tek ortaklı Hüseyin AYAN A.Ş. ne devredildiği görülmüştür. Bu devir işlemi tamamen usulsüz ve mevzuata aykırı bir şekilde yapılmıştır. ASAT Genel Müdürlüğü’nün itirazı üzerine kaynağın bulunduğu ilgili parsellerin tapusu kurum adına tescillenmiş olup mülkiyeti ASAT Genel Müdürlüğündedir. Fakat Sugözü, Çamlıca, Karatepe, Şahinler Köy tüzel kişilikleri tarafından kurulan HES Birliğinin ve GÜÇBİR A.Ş. nin hisselerinin hiçbir bedel ödenmeden usulsüz bir şekilde Hüseyin AYAN A.Ş.ne devredildiği ve kurumumuza devrin yapılmadığı görülmüştür.6360 sayılı yasa ile suyun kullanım hakkı ASAT Genel Müdürlüğüne devredilmesi gerekmektedir.


Hüseyin AYAN A.Ş.ne hurda niteliğinde ekonomik ömrünü tamamlamış ve çalışmayan tesis için ASAT Genel Müdürlüğünün görüşü alınmadan, yasalara aykırı olarak EPDK tarafından ön lisans verilmiş ve verilen lisans doğrultusunda kamulaştırma işlerine başlanmıştır. Önceki dönem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Menderes TÜREL döneminde ASAT Genel Müdürlüğünce her türlü itiraz yapılmış ve konu mahkemeye taşınmıştır. Yürütmeyi durdurma kararı aldırılmış ve dava süreci Danıştay’da ve ilgili yerel mahkemede devam etmektedir. Şimdiki Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin BÖCEK konunun takipcisidir.


Sugözü su kaynağından 350 lt/sn su tahsisimiz olmasına rağmen bizlere diyorlar ki Gökçeler Barajından içmesuyu alın. Gökçeler Barajı birikmiş göl suyu binlerce colıform bakteri içeriyor, içme suyuna uygun nitelik taşımıyor. Arıtılması gerekiyor. Yatırım yapılması gerekiyor. Terfi hatları gerekiyor. Ciddi bir kamu zararı oluşuyor. Su gözü suyumuz doğal kaynak suyu olup tertemiz ve hiçbir işlem görmeden içilebilecek niteliktedir. Yapılan analizlerde piyasadaki ünlü içme suyu markaları ile aynı kalitede olduğu kanıtlanmıştır. Kaldı ki cazibe ile hiçbir enerji kullanmadan ilçemize gelmektedir.  Bu suyumuz üzerine ortalama 230 km hat yapılmış, ana dağıtım depoları, kaptajlar gibi tesisler yapılarak milyonlarca liralık yatırım yapılmıştır. Ayrıca sulama birliği ile protokol yapılarak sondaj kuyuları açılmış ve yaz ayları için sulama suyu temin edilerek beslediği bölgenin sulama ihtiyacı giderilmiştir. Yani bu kaynaktaki suyun tamamı Gazipaşa halkınındır.


Şu anda bu suyla 17 mahalleye içme suyu verilmektedir. Bu su 2050 yılına kadar ilçemizin su ihtiyacını karşılayacaktır. Aksi taktirde önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yeni kaynak arayışına girmek zorunda kalacağız. Ayrıca söz konusu taşınmazlar üzerinde hakları bulunan adı geçen mahallelerin ilçemiz için hayati öneme sahip hayvancılık ve diğer tarımsal faaliyetleri yapamayacak duruma gelecektir. Bundan dolayı da hem bölgeye hem kaynağımıza sahip çıkacağız.


Devlet Su İşlerinin ilgili yönetmeliğinde suyun kullanımında öncelik sırası; içme ve kullanma suyu, çevresel su ihtiyacı, tarımsal sulama ve su ürünleri yetiştiriciliği, enerji olarak belirtilmiştir. Enerji 4. Sırada gelmektedir. İlk öncelik içme suyudur. Bu konuyu siyaset üstü bir konu olarak görmekteyiz. Geç olmadan ilçemize ait bu hakkı almak için biz siyasi parti temsilcileri, her türlü mücadelenin içinde olacağız. Bir vatandaşın siyasi ve ticari olarak yaptığı baskıyı hep birlikte bertaraf edeceğiz. Gazipaşa bizimdir, Sugözu su kaynağı Gazipaşa’nındır.     

                                    
Mehmet Ali YILMAZ Gazipaşa Belediye Başkanı
Ali DOĞAN Ak Parti  İlçe Başkanı
Ömer GÜVEN CHP İlçe Başkanı
Osman Nuri YILMAZ İYİ Parti İlçe Başkanı
Numan TERZİ MHP İlçe Başkanı

Etkinlik - Kutlama - Duyuru

 

 

 
 

 

Paylaş