Değerli Hemşehrilerim, İlçemizde ilk olarak 1989 yılında İller Bankası tarafından onaylanan ve yaklaşık 35 yıldır güncellenemeyen; Aydıncık, Bakılar, Beyobası, Cumhuriyet, Ekmel, İstiklal, Koru, Macar, Pazarcı ve Yeni Mahallelerimizin İmar Planı Revizyonunu tamamladık. Yapılan revizyon çalışması, Gazipaşa Belediye Meclisi ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylandı. Yakın bir zamanda askıya çıkaracağız.
Yapılan İmar Planı Revizyonuyla ilgili; 07.08.2023 ve 08.08.2023 tarihlerinde ilçemizdeki bir yerel gazetede ve 08.08.2023 tarihinde ilimizdeki bir yerel gazetede yayımlanan ve gerçeği yansıtmayan açıklama ve haberlere yönelik sizleri bilgilendirmek isterim.
İlçemizde ilk olarak 1989 yılında onaylanan İmar Planlarının, güncel mevzuatlara ve üst ölçekli planlara göre “İmar Planı Revizyonu” yapılması teknik bir zorunluluktur. Yapılan İmar Planı Revizyonunda herhangi bir yoğunluk artışına gidilmemiştir. Ancak o günün mevzuatlarına göre hazırlanan planlar, güncel plan yapım tekniklerine uygun olmaması ve 1/5000 ölçekli sayısal bir planımızın bulunmaması sebebiyle bu plan revizyonu günümüzdeki mevzuatlara uygun hale getirilmiştir. Söz konusu haberlerde iddia edildiği gibi bu plan revizyonu ile birlikte, tarım arazilerini imara açma, verimli tarım topraklarını yok etme gibi bir durum söz konusu değildir. “Gazipaşa Revizyon İmar Planı”  sınırları içerisinde tarım alanı bulunmamaktadır. Planlama alanında tarım alanı olmadığına dair Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün kurum görüşü belediyemizde mevcuttur.
Yapılan açıklamada, revizyonda kamu yararı adına planın eksikliklerinin giderilmesi gerektiği, ancak plan revizyonunda böyle bir durumun olmadığı iddia ediliyor. Mevcut planda donatı alanları (özellikle eğitim alanları) çok yetersizken söylenenin aksine, yapılan revizyon ile donatı alanları arttırılmıştır. Dolayısıyla kamu yararı adına planın eksiklikleri tespit edilmiş ve giderilmeye çalışılmıştır.


Yayımlanan haberlerde, mevcut İmar Planlarımızın yeni bir yoğunluk artışını kaldıracak durumda olmadığı, iddia edilmektedir. Yapılan Gazipaşa İmar Planı Revizyonunda yoğunluk artışına gidilmemiştir. “(T) Düşük Yoğunluklu Konut Alanının güncel mevzuatlarda gösterimi bulunmamaktadır. Eski gösterim plan yapım yönetmeliklerine uygun olarak güncellenmiş ancak herhangi bir yoğunluk artışı yapılmamıştır. Yapılan revizyon planda bu emsallerin kamuoyuyla paylaşılmadığı iddia edilmektedir. Gazipaşa Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarihli toplantısında da bu durum açıklanmıştır. Kayıtlar mevcuttur. 
Oteller bölgesinin devamı niteliğindeki Fidanlık yolu boyunca ticaret ihtiyacı doğacağı öngörülmüş ve iddia edildiği gibi bu alanlara 1.75 emsal verilmemiştir. 19K-1-c paftasında yer alan ve 1990’lı yıllarda yapılaşması tamamlanan bir sitede 1.75 emsal bulunmaktadır ve bu sitenin planı 1989 yılından beri 1.75 emsale sahiptir. Daha önceden planlanan bu durumun yapılan revizyon çalışmamızla bir ilgisi bulunmamaktadır.
Gazipaşa İlçesi İmar Planı Revizyonu 2040 yılı nüfus projeksiyonu yaklaşık 153.000 kişidir. İddia edildiği gibi imara açılan yeni herhangi bir alan veya plan onama sınırlarına ilave alan bulunmamaktadır.  
Basın organlarında yapılan açıklamada, Kahyalar bölgesinde toptan ticaret alanları için başka alanlar önerilmesi talep edilmektedir. Ancak Kahyalar bölgesi Toptancı Halinin de içinde bulunduğu ve tarımsal amaçlı yapı taleplerinin yoğun olduğu bir bölgede tarımı destekler görünen kişilerin, tarımsal amaçlı taleplerin karşılanmasına da itiraz etmesi, kurumumuz tarafından anlaşılamamıştır.
Sonuç olarak, Gazipaşa Belediyemizce yapılan ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince de kabul edilen 1/1000 ölçekli İmar Planı Revizyonuyla ilgili iddia edilen Tarım arazilerinin imara açılması gibi bir durum söz konusu değildir. Bizler, Gazipaşa’mızın geleceğini, doğru ve mantıklı adımlarla planlamaya devam edeceğiz.
Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.

Mehmet Ali YILMAZ

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş