Duyurular


 

 

DUYURU

                İlgi sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile Pazarcı Mahallesi 896 ada 1 parselin batısında yer alan park alanına "Trafo Alanı" eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama ima planı değişikliği onaylanmış olup; planların 08.07.2021­11.08.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılması hususunda;         

Olur'larınıza arz ederim. 

Halil ASLAN

İmar ve Şehircilik Müdürü

 

O L U R

Ahmet KALAYCI

Belediye Başkan Yardımcısı

 

PLAN

RAPOR

BÜYÜKŞEHİR KARAR

BÜYÜKŞEHİR KARA 2

ASKI ONAY

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş