Duyurular


T.C.
GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

DAĞITIMLI

Sayı    :

E-60140007-115.01.06-29949

 

19.04.2023

Konu  :

Gazi Mah. 101 Ada 1 Parsel Askı İlanı Hk.

 

 

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi :

19.04.2023 tarihli ve 60140007-115.01.06-29943 sayılı yazı.

 

 

        İlgi sayılı yazı ile Gazi Mahallesi 101 ada 1 parselde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği askı ilanı için Olur alınmış olup; imar planlarının  19.04.2023-18.05.2023 tarihleri arasında Belediye ilan panosu ve resmi internet sitesinde eş zamanlı olarak  askıya çıkarılması hususunda;
        Gereğini arz ederim.
        

Halil ASLAN
İmar ve Şehircilik Müdürü
 

 

 

EK :

1- İmar Planı Örneği (1 sayfa)
2- Plan Açıklama Raporu
3- Başkanlık Olur'u (1 sayfa)

 

Dağıtım :

Yazı İşleri Müdürlüğüne
Bilgi İşlem Birimine

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş