Duyurular


 

T.C.

GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sayı : E-60140007-115.99-44630                                                                                                 05.06.2024

Konu : İtirazlar ve Maddi Hatalar Doğrultusunda Hazırlanan Burhan-Sarıağaç Mah.1/1000 Ölçekli Uip Değ. Askı İlanı Hk.

BAŞKANLIK MAKAMINA

       Gazipaşa İlçesi Burhan ve Sarıağaç Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazlara yönelik Gazipaşa Belediyesi Meclisi'nin 01.11.2023 tarih ve 122 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.05.2023 tarih ve 398 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bahse konu plan değişlikliğine yönelik askı süresi içerisinde, Müdürlüğümüzün tespit ettiği maddi hatalar ise Gazipaşa Belediyesi Meclisi'nin 01.11.2023 tarih ve 120 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.05.2024 tarih ve 397 sayılı kararı  ile onaylanmıştır. Kabul edilen itiraz ve maddi hatalara yönelik hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 06.06.2024-10.07.2024 tarihleri arasında 35 (otuz beş) gün süre ile Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılması ve eş zamanlı olarak Belediyemizin Resmi İnternet Sitesinde ilan edilmesi hususlarını,

       Olur'larınıza arz ederim.

 

 

Uygun görüşle arz ederim.

Halil ASLAN

İmar Ve Şehircilik Müdürü

 

OLUR

Serkan ÖZKURT

Belediye Başkan Yardımcısı

 

BÜYÜK ŞEHİR MADDİ HATA MECLİS KARARI

GAZİPAŞA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ İTİRAZLAR

GAZİPAŞA BELEDİYESİ İTİRAZLAR

 

    

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş