Duyurular


Gazipaşa İlçesi Ekmel Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 267 ada 14, 15 ve 16 nolu parsellerde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 07.10.2019 tarih ve 85 sayılı Gazipaşa Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış; 09.12.2019 gün ve 764 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunmuştur. Belediye Meclis Kararları ve planlar 25.12.2019 tarihinden 23.01.2020 tarihleri arasında 30(otuz) gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.                                                                                                                              

 

 

Halil ASLAN                                                       Durmuş Ali TOKER

İmar ve Şehircilik Müdürü                               Belediye Başkan Yard.

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş