Duyurular


İLAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

 

Gazipaşa Belediye Encümeninin 01.07.2020 tarih ve 141 sayılı kararı  ile uygun bulunan Koru mahallesi 2. Grup 1 Etap Geri Dönüşüm Arazi ve Arsa Düzenleme çalışması yapılan 3194 sayılı imar kanunun 18. madde imar uygulama bölgesi;

1 ada 1, 2, 3

1303 ada 1, 2, 3, 4, 5,

1304 ada 1, 2, 

1305 ada 1, 2, 3, 4,

1306 ada 1,

1307 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

1308 ada 1,                                                                                         

1309 ada 1,

1310 ada 1, 2, 3, 4,

1311 ada 1, 2,

1312 ada 1, 2, 3, 4,

1313 ada 1,

1314 ada 1,

1315 ada 1, 2, 3, 4, 5,

1316 ada 1, 2, 3, 4, 5, 

1321 ada 1 nolu parseller;  166 ada 1, 167 ada 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 83, 86, 169 ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34 170 ada 1 nolu kök kadastro parsellerine geri dönüştürülen alanda yapılan 3194 sayılı imar kanunun 18 ve 19 maddelerine göre hazırlanan imar uygulama dosyası, Antalya Büyükşehir Belediye Encümeninin 22.10.2020 tarih ve 1181  sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Gazipaşa Belediyesi tarafından 30.10.2020 ila 30.11.2020  tarihleri arasında 32(otuziki)gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.

 

İlan olunur.

Halil ASLAN                                                Durmuş Ali  TOKER

İmar ve Şehircilik Müd.                                                Belediye Başkan Yrd.

İMZALI İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş