Duyurular


Sayı    :

E-60140007-115.01.06-13837

16.03.2022

Konu  :

Pazarcı Mahallesi 1970 Ada Askı İlanı Hk.

 

 

BAŞKANLIK MAKAMI'NA

 

İlgi :

15.03.2022 tarihli ve 135053 sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi yazısı.

 

 

        İlgi sayılı yazı ile Gazipaşa Belediye Meclisinin 01.11.2021 tarih ve 86, 87 sayılı kararları ile uygun bulunan Pazarcı Mahallesi 1970 ada ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içerisinde 1970 ada 2 ve 3 parsel yönünden yapılan itirazlar, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2022 tarih ve 170 sayı ile 11.02.2022 tarih ve 171 sayı ile onaylanmış olup; imar planlarının 16.03.2022-14.04.2022 tarihleri arasında askıya çıkarılması hususunda;
        Olur'larınıza arz ederim.  

 

 

Nevin OKTAY
Şehir Plancısı

 

 


Uygun görüşle arz ederim.
Halil ASLAN
İmar ve Şehircilik Müdürü

 

O L U R

 Serkan ÖZKURT
Belediye Başkan Yardımcısı

İLGİLİ DÖKÜMANLARI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş