Duyurular


Sayı    :

E-60140007-115.99-39535

 

16.01.2024

Konu  :

Trafo Alanlarına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişilikleri Askı İlanı Hk.

 

 

    Gazipaşa Belediye Meclisi'nin 01.06.2023 tarihli ve 76 sayılı kararı ile uygun bulunan lstiklal Mahallesi l388 ada batısında bulunan çocuk bahçesi alanına trafo alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nce değiştirilerek İstiklal Mahallesi 1381 ada 5 parsel güneyi park alanında tarafo alanı ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği olarak 11.09.2023 tarih ve 695 sayılı karar ile onaylanmıştır.

       Gazipaşa Belediye Meclisi'nin 01.09.2023 tarih ve 85 sayılı kararı ile Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 03.11.2023 tarih 873 sayılı kararı ile uygun bulunan, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde 711 ada doğusunda bulunan park alanında trafo alanı planlanmasına ilişkin haznlanan l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onaylanmıştır.

        Gazipaşa Belediye Meclisi'nin 0l .09.2023 tarih ve 86 sayılı kararı ile Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 03.11.2023 tarih ve 874 sayılı kararı ile uygun bulunan, İstiklal Mahallesi sınırları içerisinde 1273 ada batısında bulunan park alanında trafo alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan l/l000 ölçekli Uygulama İmar Ptanı Değişikliği onaylanmıştır.

Bahse konu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği dosyalarının 17.01.2024-15.02.2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılması için olur alınmış olup eş zamanlı olarak Belediyemizin Resmi İnternet Sitesinde ilan edilmesi hususlarını,
        Gereğini bilgilerinize arz/rica ederim.

 

Halil ASLAN
İmar ve Şehircilik Müdürü
 

 

 

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş