Duyurular


İLAN

        Gazipaşa İlçesi Yeni Mahalle sınırları içerisinde bulunan 391 ada 16 ve 17 nolu parsellerde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 04.03.2019 tarih ve 24 sayılı Gazipaşa Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış; 12.06.2019 tarih ve 363 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunmuştur. Belediye Meclis Kararları ve planlar 09.10.2019 -07.11.2019 tarihleri arasında 30(otuz) gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.                                                       

Halil ASLAN                                                         Durmuş Ali TOKER

İmar ve Şehircilik Müd.                                     Belediye Başkan Yard.

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş