Duyurular


Sayı : E­60140007­115.01.06­25192                                                                                                   13.01.2023

Konu : Cumhuriyet Mahallesi 2 Ada 10 Parselin Doğusunda Bulunan Kuru Derede 1/1000 Ölçekli UİP Değ. Hk.

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

       Cumhuriyet Mahallesi 2 Ada 10 Parsel doğusundaki kuru derenin DSİ kurum görüşü doğrultusunda plana işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Gazipaşa Belediye Meclisi'nin 01.11.2022 tarih ve 95 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 29.11.2022 tarih  ve 1085 kararı ile onaylanmış olup 13.01.2023­12.02.2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılması ve eş zamanlı olarak Belediyemizin Resmi İnternet Sitesinde ilan edilmesi hususlarını

       Olurlarınıza arz ederim.

 

 

O L U R

Serkan ÖZKURT

Belediye Başkan Yardımcısı

 

ASKI OLURU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS KARARI

GAZİPAŞA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

ASKIYA İLİŞKİN PLAN A3

RAPOR

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş