Duyurular


BAŞKANLIK MAKAMI'NA

 

        Gazipaşa Belediye Meclisi'nin 01.02.2022 tarih ve 15 sayılı kararı ile uygun bulunan Cumhuriyet Mahallesi 26 ada 43 ve 48 parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2022 tarih ve 432 sayılı kararı ile onaylanmış olup; imar planlarının 25.10.2022-23.11.2022 tarihleri arasında askıya çıkarılması hususunda;
        Olur'larınıza arz ederim. 

Nevin OKTAY
Şehir Plancısı

 


Uygun görüşle arz ederim.
Halil ASLAN
İmar ve Şehircilik Müdürü

 

O L U R

Serkan ÖZKURT
Belediye Başkan Yardımcısı

İMAR PLANI ÖRNEĞİ

GAZİPAŞA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş