Duyurular


BAŞKANLIK MAKAMI'NA

 

        Gazipaşa Belediye Meclisi'nin 01.02.2021 tarih ve 14 sayılı kararı ile uygun bulunan Aydıncık Mahallesi 101 ada 16 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.05.2021 tarih ve 396 sayılı kararı ile onaylanmış olup; imar planlarının 17.10.2022-15.11.2022 tarihleri arasında askıya çıkarılması hususunda;

        Olur'larınıza arz ederim.

 

 

Halil ASLAN

İmar ve Şehircilik Müdürü

 

O L U R

Serkan ÖZKURT

Belediye Başkan Yardımcısı

 

ANTALYA BÜYÜK ŞEHİR MECLİS KARARI

GAZİPAŞA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BAŞKANLIK OLURU

İMAR PLAN ÖRNEĞİ

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş