Duyurular


Gazipaşa Belediye Encümeninin 02.10.2019 tarih ve 300 sayılı  kararı ile   Pazarcı mahallesi  802 ve 803 nolu imar adalarında 3194/18. madde imar uygulama bölgesi    

802  ada  1

803  ada 1, 2, 4 ve 5

Nolu  parselleri kapsayan alanda yapılan  3194 sayılı imar kanunun 18  ve 19 maddelerine göre hazırlanan imar uygulama dosyası, Antalya Büyükşehir Belediye Encümeninin  05.12.2019 tarih  ve 1694 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Gazipaşa Belediyesi tarafından 18.12.2019 ila 16.01.2020 tarihleri arasında  30(otuz) gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.

 

            İlan olunur.

 

 

      Halil ASLAN                                                          Durmuş Ali TOKER

İmar ve Şehircilik Müd.                                           Belediye Başkan Yrd.

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş