Duyurular


İLAN

        Gazipaşa Belediye Encümeninin 03.12.2021 tarih ve 425  sayılı  kararı ile Yeni mahalle ve Korubaşı mahallesinde yapılan  arazi ve arsa düzenleme bölgesi içinde bulunan;

Korubaşı mahallesi; 103 ada 1 , 2 , 3 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 35

Yeni mahalle;  112 ada 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12, 

123 ada1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 19 , 20 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29, 31 , 34 , 35 , 36 , 37 ,38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,  52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 67 , 68 , 69, 

124 ada 1 , 2 ,

125 ada 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 28 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 91 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113, 114, 115,

126 ada 1 , 2 , 3 , 6 , 7, 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21  , 22 , 23 , 24 , 25, 28 , 29 , 31 , 32 , 33,

127 ada 6 , 7 , 10 , 11 , 12 , 13 , 18 , 19 , 20 , 23 , 24 , 25 , 33 , 34 , 37 , 38, 41, 42,

128 ada 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13,

129 ada 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 19 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45  , 62 , 64 , 67 , 68 , 73 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 92 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 ,  105 , 106 , 107  , 109 , 110 ,  113 , 114 , 115 , 116 ,  119 , 120 ,121 , 122 , 123 , 124 , 126 , 127 , 128 , 129 , 132 , 133 , 134 , 137 , 141 , 142 , 143 , 144 , 147 , 148 , 149 , 150 , 151 , 152 , 153 , 155 , 156 , 157 , 159 , 160 , 162 , 163 , 166 , 167 , 168 , 169 , 171 , 172 , 173 , 174 , 175 , 176 , 178 , 179 , 180 , 182 , 184 , 185 , 186 , 187,188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197,

130 ada 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 26 , 27 , 28 , 32 , 33 , 38 , 39 , 40, 41, 42,

131 ada 1 , 2 , 3  , 8 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15, 17, 18,    

132 ada 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7, 

133 ada 4 , 5 , 6 , 8 , 9 ,

134 ada 6 ,  11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21,23, 24,

135 ada  2 , 3 , 4 , 5 , 6  , 11 , 12 , 13, 16, 17, 20, 23, 24,

136 ada 6 , 7 , 8 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 , 41 ,42 , 43 , 44, 

137 ada  8 , 9 , 10 , 12 , 13 , 16 , 20 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 35 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 ,  47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64, 65 , 66 , 67 , 68 ,71, 72, 73, 75,

138 ada 1 , 2 ,3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13, 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55, 57 , 58 , 59, 60,

362 ada 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8, 

363 ada 1 , 2 ,

365 ada 2 , 6 , 7 , 21,

377 ada 1 , 9 , 10 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 29 , 30 , 31 , 34 , 35 , 36 , 37 , 39 , 40 , 41,  

378 ada 46 , 47 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84, 

379 ada 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 79 , 80 , 81 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92, 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98, 

380 ada 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6,

381 ada 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ,

382 ada 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ,

383 ada 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6, 

391 ada 15 , 16 , 17 , 28 , 29 , 31,

392 ada 1 , 3 , 32 , 33,

 468 ada 1, 

492 ada 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11,

618 ada 4,

619 ada 1 , 2, 

637 ada1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

638 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

640 ada 1,

652 ada 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 

739 ada 1 , 2, 

741 ada 1 , 2 , 3 , 6,  

742 ada 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6, 

920 ada 1 , 2 , 3, 

921 ada 1 , 2 , 3 , 4, 

922 ada 1 , 2 ,

923 ada 2 , 3, 

924 ada 3 , 4 , 

925 ada 1 , 2, 

926 ada 1 , 3, 4,

927 ada 1,

928 ada 1

929 ada1, 2, 3,  

930 ada 1, 

931 ada 1, 

971 ada 1, 

972 ada 1, 

1041 ada 1,

1128 ada 5 , 10, 11, 12 ,

1156 ada 1 , 2 , 3,

1157 ada 1,

1366 ada 1,

9999 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (ihdas parselleri) nolu parselleri kapsayan alanda yapılan 3194 sayılı imar kanunun 18  ve 19 maddelerine  göre hazırlanan imar uygulama dosyası, Antalya Büyükşehir Belediye Encümeninin 20.01.2022 tarih  ve 52  sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Gazipaşa Belediyesi tarafından 21.01.2022  ila 21.02.2022 tarihleri arasında 32(otuz iki)gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır. 

     Olurlarınıza arz ederim.

 

Özlem TEPE
Harita Kadastro Teknikeri

 

 


Uygun görüşle arz ederim.
Halil ASLAN
İmar ve Şehircilik Müdürü

 

O L U R

Serkan ÖZKURT
Belediye Başkan Yardımcısı

 

 

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş