Duyurular


T.C.
GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

DAĞITIMLI

Sayı    :

E-60140007-115.01.07-29832

 

17.04.2023

Konu  :

Koru Mah.2.grup 1. Etap Geridönüşüm ve İmar Uyg. Parselasyon Haritası Askı İlanı Hk.

 

 

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi :

17.04.2023 tarih ve 29804 sayılı Olur yazısı.

 

 

        Gazipaşa Belediye Encümeninin  08.03.2023  tarih ve 130 sayılı  kararı ile  Burhan mahalesi  imar uygulama bölgesinin  parselasyon haritası ve eki dosyaları Antalya Büyükşehir Belediye Encümeninin 06.04.2023 tarih  ve 370 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Gazipaşa Belediyesi tarafından 17.04.2023  ila 17.045.2023 tarihleri arasında 31(otuz bir)gün süre ile ilan tahtasına asılmış olup; eş zamanlı olarak Belediyemiz internet sitesinden  ve hoparlöründen ilan edilmesi hususunu;
            Bilgilerinize rica ederim.

 

 

Halil ASLAN
İmar ve Şehircilik Müdürü
 

 

 

EK :

1- 17.04.2023 tarih ve 29804 sayılı yazı.
2- Burhan mahallesi parselasyon haritası

 

Dağıtım :

Yazı İşleri Müdürlüğüne
Bilgi İşlem Birimine

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş