Duyurular


BAŞKANLIK MAKAMI'NA

İlgi     :  08.11.2021 tarih ve 804 sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı.

İlgi sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile Pazarcı Mahallesi 897 adada yer alan yükseköğretim alanı ve çevresinde  düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı değişikliği onaylanmış olup; planların 10.12.2021 - ­08.01.2022 tarihleri arasında askıya çıkarılması hususunda;         

Olurlarınıza arz ederim.

Nevin OKTAY

Şehir Plancısı

 

Uygun görüşle arz ederim.

Halil ASLAN

İmar ve Şehircilik Müdürü

 

O L U R

Serkan ÖZKURT

Belediye Başkan Yardımcısı

 

 RAPOR

MEVCUT PLAN

BAŞKANLIK OLURU

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş