Duyurular


     3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca re’sen onaylanan Antalya İli, Gazipaşa İlçesi, Gökçeler Barajı HES Santral Binası’na yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 01/06/2021 tarihinde İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü yerinde ve internet sayfamızda bir ay süre ile Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

 

Nevin OKTAY

Şehir Plancısı

 

Halil ASLAN

İmar ve Şehircilik Müdürü

 

Serkan ÖZKURT

Belediye Başkan Yardımcısı

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş