Duyurular


  

        Gazipaşa Belediye Encümeninin 23.12.2020 tarih ve 354 sayılı kararı  ile uygun bulunan Koru mahallesi 2. Grup 1 Etap Geri Dönüşüm Arazi ve Arsa Düzenleme çalışması yapılan 3194 sayılı imar kanunun 18. madde imar uygulama bölgesi;

1 ada 1, 2, 3

1303 ada 1, 2, 3, 4, 5,

1304 ada 1, 2, 

1305 ada 1, 2, 3, 4,

1306 ada 1,

1307 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

1308 ada 1,

1309 ada 1,

1310 ada 1, 2, 3, 4,

1311 ada 1, 2,

1312 ada 1, 2, 3, 4,

1313 ada 1,

1314 ada 1,

1315 ada 1, 2, 3, 4, 5,

1316 ada 1, 2, 3, 4, 5, 

1321 ada 1 nolu parseller;  166 ada 1, 167 ada 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 83, 86, 169 ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34 170 ada 1 nolu kök kadastro parsellerine geri dönüştürülen alanda yapılan 3194 sayılı imar kanunun 18 ve 19 maddelerine göre hazırlanan imar uygulama dosyası, Antalya Büyükşehir Belediye Encümeninin 18.02.2021 tarih ve 180  sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Gazipaşa Belediyesi tarafından 02.03.2021 ila 01.04.2021  tarihleri arasında 31(otuzbir)gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.

 

                İlan olunur.

 

Mehmet BAYRU                                          Durmuş Ali  TOKER

İmar ve Şehircilik Müd. V.                                           Belediye Başkan Yrd.

   

İMZALI EVRAK

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş