Duyurular


        Gazipaşa İlçesi İstiklal Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 371 ada 28 ve 42 nolu parsellerde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 04.03.2019 tarih ve 21 sayılı Gazipaşa Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış; 08.10.2019 gün ve 587 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunmuştur. Belediye Meclis Kararları ve planlar 21.10.2019 tarihinden 19.11.2019 tarihleri arasında 30(otuz) gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.                                                                                                                              

 

 

Halil ASLAN                                                       Durmuş Ali TOKER

İmar ve Şehircilik Müd.                                     Belediye Başkan Yard.

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş