Duyurular


 

Konu : Pazarcı­ Cumhuriyet Mah. Kızılin Mevkii İmar Uy. Parselasyon Haritası Askı İlanı Hk.

BAŞKANLIK MAKAMINA

Gazipaşa Belediye Encümeninin 28.03.2022 tarih ve 097 sayılı kararı ile uygun bulunan Pazarcı – Cumhuriyet mahallesi Kızılin mevkiinde ;

Cumhuriyet mahallesi

22 ada 2, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88,89, 90, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 102, 111, 112, 113, 117, 119, 121, 125,Pazarcı mahallesi;49 ada 6, 12, 20,50 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,53 ada 1, 2, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26,54 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,364 ada 37, 38, 42, 43, 46, 47, 68, 73, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88,396 ada 1, 2,473 ada 67,474 ada 48, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 78, 79,781 ada 1, 9999 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 (ihdas) Nolu parselleri kapsayan alanda yapılan Arazi ve Arsa Düzenlemeleri hakkında 22.02.2020 tarih ve 31047 sayılı yönetmeliğe ve 3194 sayılı imar kanunun 18 ve 19 maddelerine göre hazırlanan imar uygulama  dosyası, Antalya Büyükşehir Belediye Encümeninin 07.04.2022 tarih ve 377 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Gazipaşa Belediyesi tarafından 12.04.2022 ila 13.05.2022 tarihleri arasında 32(otuz iki) gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır. 

Olurlarınıza arz ederim.

 

Özlem TEPE

Harita Kadastro Teknikeri

Uygun görüşle arz ederim.

 

Halil ASLAN

İmar ve Şehircilik Müdürü

 

O L U R

Serkan ÖZKURT

Belediye Başkan Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: VXwUHy­MGgGc4­N40oRE­VljtRZ­H4YK+PlB Doğrulama Linki: https://www.turkiye.gov.tr/icisleri­belediye­ebys

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş