Duyurular


             Gazipaşa Belediye Encümeninin 19.06.2019 tarih ve 166 sayılı  kararı  ve Antalya Büyükşehir Belediye Encümeninin sayılı kararı  ile   İstiklal mahallesi  Şehit Süleyman Gür Bulvarı  çevresinde yapılan ve 3194/18. madde imar uygulama bölgesi

92 ada 34,  

94 ada 1, 2,3, 26, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,  

95 ada 79, 80, 116, 117, 120, 122, 132, 141, 158, 163, 182, 186, 187, 188, 189, 190, 197, 201, 214, 215, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 248, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 272, 273, 277, 278, 279, 281, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 295,

96 ada 6, 82, 84, 86, 113, 131,

601 ada 1, 2, 3, 

602  ada 3, 4, 5, 8, 9,

901 ada 1, 2,

902  ada 2,

905  ada 1, 4,

906 ada 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11,  

907 ada 1, 2, 3, 7, 8, 9,

908  ada 1, 2, 3, 4, 5, 6,

983 ada 1, 2,  

984  ada 1, 2, 3,

1444 ada 1,   parsellerini  kapsayan alanda yapılan 3194 sayılı imar kanunun 18  ve 19 maddeleri ile 2981/3290 sayılı kanunun Ek.1 maddelerine göre hazırlanan imar uygulama dosyası, Antalya Büyükşehir Belediye Encümeninin 07.11.2019 tarih ve 1420  sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Gazipaşa Belediyesi tarafından 19.11.2019  ila 18.12.2019 tarihleri arasında 30(otuz)gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.

İlan olunur.

 

Durmuş Ali TOKER

Belediye Başkan Yrd.

                   

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş