Duyurular


        Gazipaşa Belediye Encümeninin 04.07.2022 tarih ve 219 sayılı kararı ile uygun bulunan Aydıncık  mahallesinde;

   
        101 ada 37, 39, 41, 54, 94, 95, 197, 198, 199, 131 ada 1,  9999 ada  1, 2, 3, 4, 5 ve 6 (ihdas)  Nolu parselleri kapsayan alanda yapılan Arazi ve Arsa Düzenlemeleri hakkında 22.02.2020 tarih ve 31047 sayılı yönetmeliğe ve 3194 sayılı imar kanunun 18 ve 19 maddelerine göre hazırlanan imar uygulama dosyası, Antalya Büyükşehir Belediye Encümeninin 07.07.2022 tarih ve 862 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Gazipaşa Belediyesi tarafından 19.07.2022 ila 19.08.2022  tarihleri arasında 32(otuz iki) gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır. 
          Olurlarınıza arz ederim.

 

 

O L U R

Mehmetali YILMAZ
Belediye Başkanı

 

 

PARSELASYON HARİTASI

ASKI İLANI

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş