Duyurular


T.C.
GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sayı    :

E-60140007-115.01.07-28038

16.03.2023

Konu  :

Koru Mah. 2. Grup 1. Etap Geridönüşüm ve İmar Uyg. Parselasyon Haritası Askı İlanı

BAŞKANLIK MAKAMINA 

        Gazipaşa Belediye Encümeninin 01.02.2023 tarih ve 035 sayılı kararı  ile uygun bulunan Koru mahallesi 2. Grup 1 Etap Geri Dönüşüm Arazi ve Arsa Düzenleme çalışması yapılan 3194 sayılı imar kanunun 18. madde imar uygulama bölgesi;

1303 ada 1, 2, 3, 4, 5,

1304 ada 1, 2, 

1305 ada 1, 2, 3, 4,

1306 ada 1,

1307 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

1308 ada 1,

1309 ada 1,

1310 ada 1, 2, 3, 4,

1311 ada 1, 2,

1312 ada 1, 2, 3, 4,

1313 ada 1,

1314 ada 1,

1315 ada 1, 2, 3, 4, 5,

1316 ada 1, 2, 3, 4, 5, 

1321 ada 1 nolu parseller;  166 ada 1, 167 ada 23, 24, 25, 26, 27,  29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 83, 86, 169 ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34 170 ada 1, 9999 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6(ihdas parselleri) nolu kök kadastro parsellerine geri dönüştürülen alanda yapılan 3194 sayılı imar kanunun 18 ve 19 maddelerine göre hazırlanan imar uygulama dosyası, Antalya Büyükşehir Belediye Encümeninin 09.03.2023 tarih ve 256 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Gazipaşa Belediyesi tarafından 16.03.2023 ila 17.04.2023  tarihleri arasında 33(otuz üç)gün süre ile ilan tahtasına asılması hususunu OLUR'larınıza arz ederim.

O L U R

Mehmetali YILMAZ
Belediye Başkanı

 

 

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş