Duyurular


        Gazipaşa İlçesi Bakılar Mahallesi sınırları içerisinde 998 ada 1 ve 2 nolu parsellere ilişkin yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 04.03.2019 tarih ve 22 sayılı Gazipaşa Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunmuş; Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2019 tarih ve 588 sayılı kararı ile onanmıştır. Belediye Meclis Kararları ve planlar 25.10.2019-23.11.2019 tarihleri arasında 30(otuz) gün süre ile ilan tahtasına asılmıştır.                                                                                                                             

 

 

Halil ASLAN                                                      Durmuş Ali TOKER

İmar  ve Şehircilik Müd.                                   Belediye Başkan Yard.                                               

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş