Duyurular


T.C.
GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

Sayı    :

E-60140007-115.01.07-7499

09.09.2021

Konu  :

İstiklal Mah. İmar Uyg. Hk.

 

 

 

BAŞKANLIK MAKAMI'NA

 

İlgi :

08.09.2021 tarih ve 71864 sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi yazısı.

 

 

        İlgi sayılı yazı ile Antalya İli, Gazipaşa İlçesi, İstiklal Mahallesi Şehir Süleyman Gür Bulvarı ve çevresindeki; 92 ada 34 nolu, 94 ada 1, 2, 3, 26, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 nolu, 95 ada 79, 80, 116, 117, 120, 122, 132, 141, 158, 163, 182, 186, 187, 188, 189, 190, 197, 201, 214, 215, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 248, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 272, 273, 277, 278, 279, 281, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 295 nolu, 96 ada 6, 82, 84, 86, 113, 131 nolu, 601 ada 1, 2, 3 nolu, 602 ada 3, 4, 5, 8, 9 nolu, 901 ada 1 nolu, 902 ada 1, 2 nolu, 905 ada 1, 4 nolu, 906 ada 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 nolu, 907 ada 1, 2, 3, 7, 8, 9 nolu, 908 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu, 983 ada 1, 2 nolu, 984 ada 1, 2, 3 nolu, 1444 ada 1 nolu parsellerin bulunduğu alanda yapılan imar uygulamasının askı itiraz sürecinde 37 adet itiraz dilekçesinin 2 tanesinin kabulüne, diğerlerinin reddine yönelik 14.07.2021 tarih ve 285 sayılı Gazipaşa Belediyesi Encümen Kararı alındığı ve 26.08.2021 tarih ve 1070 sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı ile söz konusu imar uygulamasının Belediyesinden geldiği şekliyle uygun bulunduğu belirtilmektedir. Söz konusu parselasyon planının 09.09.2021-08.10.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılması hususunda;
        Olurlarınıza arz ederim.  

 

 

Halil ASLAN
İmar ve Şehircilik Müdürü

 

 

O L U R

Ahmet KALAYCI
Belediye Başkan Yardımcısı

 

 

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş