Duyurular


BAŞKANLIK MAKAMINA

 

           Muzkent Mahallesi 101 ada 1, 102 ada 1 ve 169 ada 1 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Gazipaşa Belediye Meclisi'nce 01.06.2022 tarih ve 51 sayılı karar ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nce 08.08.2022 tarih ve 696 sayılı karar ile onaylanmış olup 04.10.2022­04.11.2022 tarihleri arasında 32 (otuz iki) gün süre ile Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılması ve eş zamanlı olarak Belediyemizin Resmi İnternet Sitesinde ilan edilmesi hususlarını?

Olurlarınıza arz ederim.

 

Halil ASLAN

İmar ve Şehircilik Müdürü

 

O L U R

Serkan ÖZKURT

Belediye Başkan Yardımcısı

 

GAZİPAŞA BELEDİYESİ MECLİ KARARI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

ASKI OLUR YAZISI

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş