Duyurular


BAŞKANLIK MAKAMINA

        Yeni Mahalle 413 Ada Güneyi Park Alanında Trafo Alanı Ayrılmasına İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Gazipaşa Belediye Meclisi'nce 01.03.2022 tarih ve 28 sayılı karar ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nce 13.06.2022 tarih ve 565 sayılı karar ile onaylanmış olup 06.10.2022 ­ 04.11.2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılması ve eş zamanlı olarak Belediyemizin Resmi İnternet Sitesinde ilan edilmesi hususlarını;

        Olurlarınıza arz ederim.

 

Halil ASLAN

İmar ve Şehircilik Müdürü

 

O L U R

Serkan ÖZKURT

Belediye Başkan YardımcısI

 

 

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

GAZİPAŞA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

RAPOR

ASKIYA İLİŞKİN PLAN

 

 

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: djQ7LC­981/xQ­qFbiKr­md3hX6­wlvhYKyC Doğrulama Linki: https://www.turkiye.gov.tr/icisleri­belediye­ebys

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş